Hiển thị một kết quả duy nhất

320.000 
440.000 
440.000 
370.000