Hiển thị một kết quả duy nhất

370.000 
350.000 
440.000 
440.000 
390.000 
370.000