Tag Archives: tinh nguyen princess white

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN ĐẦU NĂM CỦA PRINCESS WHITE TẠI BẮC CẠN

my pham princess white

Ngay đầu năm 2017, Princess Beauty đã khởi động các hoạt động của hệ thống bằng chương trình thiện nguyện xã hội hướng đến các em học sinh vùng cao hẻo lánh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Cạn.